Privacyverklaring

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Boudoir is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Boudoir kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boudoir, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boudoir verstrekt. Boudoir kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Waarom Boudoir gegevens nodig heeft
Boudoir verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Boudoir uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Boudoir uw gegevens
Boudoir bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Boudoir verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Boudoir maakt geen gebruik van Google Analytics cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op de harde schijf van uw computer zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van de website bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar arubamo@hotmail.com. Boudoir zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Boudoir neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boudoir maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boudoir verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Boudoir via arubamo@hotmail.com